رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پسماندهای کشاورزی موجود در کشور گفت: ۴۰۰ هزار تن در روز پسماند کشاورزی داریم که این پسماندها از جمع‌آوری برنج در شمال و یا کلوخ‌های ناشی از جمع‌آوری گندم در بعضی از استان‌ها است که کشاورزان آن را آتش می‌زنند. اما به نظر می رسد باید بسیار بیش از اینها باشد . کافیست فقط ضایعات نیشکر حاصل از فعالیت کارخانجات شکر سازی را به آن اضافه کنید !! بدیهی است ابداع روشهای بازیافت این پسماندها نتنها کمک ماندگاری به حفاظت از محیط زیست خواهد کرد بلکه اشتغالزائی زیادی نیز در پی خواهد داشت .

هم اکنون بیش از 90 درصد از پسماندهای خانگی و کشاورزی قابل بازیافت هستند که تقریبا 65 درصد پسماندهای خانگی و کشاورزی را مواد آلی تشکیل می دهند که در این راستا و درجهت کاهش ضایعات خانگیو کشاورزی ، علاوه بر جداسازی و بازیافت انواع پسماندهای خشک قابل بازیافت ، مواد آلی موجود در پسماندهای مذکور به عنوان مواد اولیه جهت تولید کود آلی (کمپوست ) مورد مصرف خواهد داشت . (روش تهیه کمپوست )

با استفاده از توانمندسازی شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی و با کمک فارغ‌التحصیلان و اعضای سازمان نظام مهندسی، اقدامات لازم جهت تبیین و آموزش تبدیل زباله به کود توسط کرم خاکی فراهم خواهد شد (ورمی کمپوست)