1- فاصله از چاه آب آشامیدنی حداقل 300 متر باشد. 
2-از آبهای سطحی  100 متر فاصله داشته باشد .
3- دارای سنگ بستر از جنس سنگ آذرین باشد ( خاک رس 10 متری )
4- از مکانی که دارای گل می باشد 100 متر دور باشد .
5- شیب مکان کمتر از 40 درصد باشد ( شیب کمتر از 15 درصد مناسب تر می باشد )

6- از مراکز جمعیتی 300 متر فاصله داشته باشد .
7- از جاده دسترسی 80 تا 1000 متر فاصله داشته باشد .
8 – فاصله از شهر 3 تا 20 کیلومتر باشد .
9 – باید در خارج از مناطق جنگلی باشد .
10- عمر زمین 15 تا 20 سال باشد .
11- از فرودگاه فاصله داشته باشد در حدود 8 کیلومتر باشد .
12- از مراکز باستانی حداقل 700 متر فاصله داشته باشد .
13- قیمت زمین محل دفن 50 درصد کمتر از قیمت زمین های اطراف باشد .
14- میزان بارندگی در محل زیاد نباشد .
15- محل دفن در جهت باد غالب نباشد .
16- دوره سیل خیزی آن 100 ساله باشد .
17- فاصله از راه آهن ، نفت ، گاز ، برق در حدود 100 متر باشد .
18- فاصله مکان دفن تا زمین های رانشی و گنبد نمکی حداقل 100 متر باشد .
19- فاصله آن تا معدن 100 متر باشد .
20- فاصله تا مراکز حفاظت شده 150 تا 500 متر باشد .
21- از تالاب و آبگیر 170 تا 500 متر فاصله داشته باشد .
22- شعاع تاثیر در حدود 50 متر باشد .

 - برگرفته از سایت مهندسی بهداشت محیط
----------------------
منبع: سایت مهندسی بهداشت محیط envi.ir