1-فیلترهای کربنی

یکی از روش های مناسب برای حذف بو و طعم بد آب، جذب عوامل مولد بو و طعم توسط ذغال فعال می باشد. ذغال فعال با خاصیت جذب سطحی بالا، طعم و بوی ناخوشایند آب را حذف می کند. نوع ذغال فعال، دما و pH آب از جمله عوامل موثر بر کارایی و بازدهی کربن فعال می باشد. فیلتر کربنی قادر است ترکیبات آلی همچون هالوفرم ها و مواد فنلی و کلر آزاد آب را جذب کند.

2-فیلتر های شنی

 

فیلتر شنی برای جداسازی ناخالصی های معلق در آب استفاده می شود. برای عملکرد بهتر صافی نیاز به انعقاد سازی مواد معلق می باشد. فیلترهای تحت فشار، دارای مزایایی همچون سرعت بالای تصفیه، حجم اشغالی کم و هزینه پایین می باشند.
بدنه فلزی فیلتر تحت فشار استوانه ای شکل است که بستری از شن را در بر می گیرد. آبی که باید تصفیه شود، وارد قسمت بالایی صافی می شود، از بستر صافی عبور می کند و سپس در قسمت پایین فیلتر جمع آوری و به مصرف می رسد. تجمع ذرات معلق در بستر صافی، عامل افزایش افت فشار آب طی عبور از فیلتر می باشد. هرگاه افت فشار بیش از حد معین شد، فیلتر از مسیر تصفیه خارج و شستشو می شود. برای شستشوی فیلتر جریان آب معکوس می گردد تا ضمن منبسط شدن بستر آلودگی های صافی زدوده شود.
بسته به میزان آبدهی، فیلترهای تحت فشار به دو صورت عمودی و افقی طراحی و ساخته می شوند.