توانائی های شرکت پارس پسماند پایدار در زمینه فاضلاب:

*مشاوره ، طراحی و ساخت تصفیه خانه  انواع فاضلابهای صنعتی و بهداشتی

* اجرای کامل پکیج های نوین پیش ساخته تصفیه آب و فاضلاب
* ساخت و مونتاژ تجهیزات مورد نیاز در تصفیه خانه های آب و فاضلاب
* طراحی و اجرای کامل تصفیه خانه های آب و فاضلاب به صورت کلید در دست
* کنترل و رفع مشکلات موجود در تصفیه خانه های آب و فاضلاب
* بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب
* طراحی و اجرای تصفیه خانه های صنعتی
* ساخت پیش تصفیه خانه های فاضلاب
* انجام پروزه های ارزیابی زیست محیطی
* طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی
* طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب
* طراحی و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی
* طراحی، محاسبه و اجرای سازه های بتنی و فولادی
* آنالیز کامل آب و فاضلاب و تعیین مناسب ترین روش تصفیه
* طراحی و ساخت انواع پکیج­های حذف چربی، روغن و گریس به روش­های API، CPI و DAF.
* طراحی وساخت انواع فیلتراسیون آب به روش‌های پیشرفته نانوفیلتراسیون(NF)، اولترا فیلتراسیون(UF)
* طراحی وساخت دستگاه‌های تصفیه به منظور شیرین کردنِ آب دریا و آب‌های شور به روش اسمزمعکوس (RO)
* انجام مطالعات مراحل اول و دوم طرحهای آبرسانی و جمع آوری و تصفیه فاضلاب
* اجرای دوره های آموزشی در زمینه آب و فاضلاب
* مشاوره در خصوص رفع معضلات زیست محیطی صنایع در راستای ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست کشور
* مشاوره ، طراحی، ساخت و اجرای پکیج های رفع آلودگی هوا ناشی ازفعالیت واحدهای صنعتی
* مشاوره در خصوص مدیریت و دفع پسماندهای جامد و خطرناک
* مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای پکیج های نوین تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب های بهداشتی و صنعتی
* مشاوره،اصلاح و مهندسی مجدد تصفیه خانه های فاضلاب موجود در راستای رعایت مقررات سازمان محیط زیست