سیستم فیلتراسیون

امروزه در اکثر صنایع آلاینده نیاز به بگ فیلتر در جهت کنترل آلودگی، همچنین جمع آوری و انتقال ذرات قابل استفاده به چرخه تولید امری اجتناب پذیر می باشد.

بگ فیلترها برای صنایع مختلف نظیر صنایع سیمان، گچ، پودر، ریخته گری و ... ، مطابق با سفارش مشتری و در سایزها و ظرفیتها و اشکال مختلف طراحی و تولید می گردد.

بازده عمومی سیستمهای فیلتراسیون به روش جت پالس حدود  95 تا 99 درصد (درصورت انتخاب و طراحی مناسب) خواهد بود. که طبعاً در صورت طراحی نامناسب، راندمان آنها بسیار پایینتر از راندمان مذکور می باشد.

مزایایی استفاده از سیستم بگ فیلتر:

 1 - جمع آوری ذرات و غبارهای پراکنده در محیط کار که این امر به دو دلیل مهم ذیل انجام می شود:

  A - جمع آوری و دفع غبارهای زائد و بلااستفاد.

  B - جمع آوری و انتقال ذرات و غبارهای قابل استفاده به پروسه تولید.

 2 - ساده بودن مکانیزم سیستم جت پالس، مصرف انرژی کمتر نسبت به سایر سیستمهای فیلتراسیون، راندمان مناسب و سهولت در نگهداری و تعمیرات.

3 - فراوانی و در دسترس بودن لوازم یدکی و قطعات مصرفی بگ فیلتر.

 

در شکل زیر یک نمونه از بگ فیلتر را مشاهده می نمایید.