سماندهای صنعتی ناشی از انواع فعالیتهای صنعتی و معدنی - پالایشگاهی - صنایع نفت و گاز - پتروشیمی و امثال آن است . این پسماندها اغلب شامل براده های فلزات گوناگون، سررزیها - لجن های صنعتی

 

 

و... می باشد که بصورت رها شده در محیط باقی می ماند .