راههای تماس با شرکت پارس پسماند پایدار :

1- تماس با تلفن شماره :  37282428-035

2- ارسال فکس به شماره : 37282428- 035

3 - تماس با شماره همراه :  612 5150 0913

4 - ارسال  ایمیل به پست الکترونیک :  INFO@parspasmand.ir

5- ارسال پیامک به شماره 10009135150612

6 - مراجعه حضوری به محل شرکت واقع در یـــزد - بلوار 17شهریور - ابتدای بلوار شهید عابدی