هزینه هرگونه بازدید و اعزام کارشناس جهت بررسی و امکان سنجی در خصوص پروژهای تصفیه فاضلاب - تصفیه هوا - مدیریت پسماند و ... به شرح ذیل است :

 - بازدید در شهر یزد و شهرک صنعتی یزد هر مورد 1.000.000 ریال

 - بازدید ازواحدهای صنعتی مستقردر شهرستانهای تایعه یزد تا شعاع 50 کیلومتر هر مورد 1.500.000 ریال

 - بازدید در شهرستانهای تابعه یزد از فاصله 50 کیلومتر به بالا هر مورد 2.000.000 ریال

 - بازدید از سایر شهرها هر مورد 3.000.000 ریال

 لطفا ضمن هماهنگی با شرکت ، مبلغ مربوطه را به حساب جاری شماره 2008619355 بانک تجارت به نام شرکت پارس پسماند پایدار واریز و مشخصات فیش واریزی را ایمیل نمائید یا از طریق تلفن به اطلاع شرکت برسانید .

 پس از اقدام به روش مذکور ، در اولین فرصت (حداکثر دو روز ) نسبت به بازدید بر اساس آدرس اعلامی و آیتمهای مورد نظراقدام خواهد شد. بدیهی است در صورت انعقاد قرارداد، هزینه مذکور حذف می گردد.