شرکت مهندسی و مشاوره فنی « پارس پسماند پایدار » با تکیه بر تجربه و توان علمی پرسنل متخصص خود آماده اجرای پروژهای مرتبط با آب و فاضلاب به شرح ذیل می باشد:

- مشاوره ، طراحی و ساخت تصفیه خانه جهت پیش تصفیه یا تصفیه کامل فاضلاب صنعتی و بهداشتی

- بهره برداری از تصفیه خانه های مذکور

- تهیه ، نصب و راه اندازی پکیج های تصفیه آب شور چاهها جهت مصارف کشاورزی - شرب - صنعت

این شرکت با بهره گیری از توان علمی و تخصص کادر فنی و مجرب ، قادر است نسبت به تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بهداشتی با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت اقدام نماید. بدیهی است این شرکت خود را ملزم به همراهی با شما تا اخذ تائیدیه های زیست محیطی می داند.